İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan “Sokağa Çıkma Yasağı” konu başlıklı genelgesi “o” bendinde yer alan “Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları”, maddesiyle Servis Çalışanları sokağa çıkma yasağında, istisna olan kişiler kapsamına alınarak, görevlerine ilgili şartları yerine getirmek kaydıyla devam etmeleri uygun görüldü.

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylarını açıkladığı 16 Nisan 2020 tarihli genelgesinde, yasak ile ilgili istisna olan kişileri de paylaştı. Genelgenin “o” bendinde yer alan; “Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları”, maddesiyle de teknik servis çalışanlarının görevlerine ilgili şartları sağlayarak devam etmeleri uygun görüldü. Asansör sektörünün de özellikle pandemi ile olan mücadelede başta hastaneler olmak üzere kentiçi ulaşım sistemlerinde üstlendiği rol, daha önce Sanayi Bakanlığı tarafından dile getirilmiş, asansör sektörünün görevine devam etmesi özellikle bakım ve revizyonların aksatılmaması kararlaştırılmıştı.

Bu vesile ile de asansör sektöründe bakım ve revizyon alanında faaliyet gösteren firmaların özellikle kentiçi ulaşımı aksatmamak adına bakım ve kurtarma personelini, ilgili şartları sağlayarak görevlerine devam ettirebilecekleri belirtilmiş oldu.

Teknisyenlere, SGK Sigortalı Hizmet Dökümü ve şirketin düzenlediği görevlendirme yazısı şartı

Konu ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları da sektör paydaşları ile bilgi paylaşmaya devam ediyor. Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun KONAYDER’e gönderdiği yazıda, konu ile ilgili açıklamalara yer verilerek, özellikle 2’nci maddesinde asansör sektöründe faaliyet gösteren servis personellerinin dikkat etmesi gereken hususlara değinildi. İlgili madde de şu ifadelere yer verildi; ” Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneğinin (AYSAD) 09.04.2020 tarih ve 015-18 sayılı taleplerine istinaden, İçişleri Bakanlığı ilgili genelgeleri belirtilen önlemlerin alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 31.03.2020 tarih ve E1480854 sayılı yazılarında belirtilen hususlar ve asansör periyodik kontrollerinde görev alan A tipi muayene kuruluşları ile bu kontrollere nezaret eden asansör monte eden veya onun yetkili servisleri tarafından uyulması gereken kurallara riayet edilmesi kaydıyla: Kritik sayılabilecek binalarda özellikle başta hastaneler olmak üzere kent içi ulaşım sistemleri ve çok katlı binalar için Asansör Bakım-Servis elemanlarının görev amacı ile Teknisyenin iş yeri SGK Sigortalı Hizmet Dökümü Belgesi ve hizmetin verileceği mahalin adresini gösteren, Asansör şirketinin düzenlediği görevlendirme yazısının bulunması şartıyla ilimiz sınırları içinde hizmet vermelerine, yetkili servislerin il dışında olması durumunda ise ilimize başka illerden gelerek hizmet vermelerinin sağlanmasına, karar verilmiştir”

İlgili madde uyarınca asansör teknik personellerinin sokağa çıkma yasağı kapsamında istisna olan kişiler kapsamına alındığı, yasak süresince çalışacak olan teknisyenin iş yeri SGK Sigortalı Hizmet Dökümü Belgesi ve hizmetin verileceği mahalin adresini gösteren, Asansör şirketinin düzenlediği görevlendirme yazısı ile il sınırları içerisinde çalışabileceği açıklanmış oldu.

Hemen ara