Revizyon işlemi, asansörünüzün insan sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek şekilde yıpranmış olması durumunda yapılan onarım işlerine denir. Bu kusurlar asansör bakımcınız veya yetkili muayene kuruluşu tarafından bina yönetimine bilgilendirilir.

 

Etiket alımı

Asansör yönetmeliği gereği asansörlerin belediyeler tarafından yetkilendirdiği yetkili muayene ve denetim kuruluşları tarafından kontrol edilme zorunluluğu var. Denetim kuruluşları, yapılan denetim sonunda asansörünüzün durumuna göre kırmızı, sarı, mavi veya yeşil renkli etiketler yapıştırır ve bu denetime göre rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor bina yönetimi, asansör bakım firması ve belediye ile paylaşılır.

 

Kırmızı, sarı, mavi ve yeşil etiketler 

ne anlama geliyor?

Kırmızı etiket

Bu etiket temsilidir ve her yıl görseli değişiklik gösterir. (kırmızı etiket)

Asansörün kullanım açısından yüksek riskli olduğunu belirten etikettir. Kontrol mühendisleri tarafından yapılan denetimde asansör kırmızı etiket aldıysa, asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından uygun değildir ve kesinlikle kullanılmaması gerekir. Kontrol esnasında tespit edilen aksaklıkların 2 ay içerisinde giderilmesi gerekir, aksi takdirde asansör mühürlenerek kullanım dışı bırakılır.

Sarı etiket

Bu etiket temsilidir ve her yıl görseli değişiklik gösterir. (sarı etiket)

Asansörün kabul edilebilir risk seviyesinde olduğunu belirtir. Belirlenen aksaklıkların 4 ay içerisinde giderilmesi gerekmektedir.

Mavi etiket

Bu etiket temsilidir ve her yıl görseli değişiklik gösterir. (mavi etiket)

Hafif riskli olarak değerlendirilmiştir. Kullanımda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yeşil etiket

Bu etiket temsilidir ve her yıl görseli değişiklik gösterir. ( yeşil etiket)

Kontrolü yapılan asansörün kullanım açısından herhangi bir risk taşımadığı ve güvenli olduğunu ifade eder. Asansör can ve mal güvenliği açısından herhangi bir risk taşımamaktadır.